Pomiary natężenia oświetlenia są ważnym elementem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo w miejscach pracy oraz pomieszczeniach użyteczności publicznej. Właściwe oświetlenie ma istotny wpływ na samopoczucie i wydajność ludzi przebywających w danym pomieszczeniu.

Urządzenia do pomiaru natężenia oświetlenia – luksomierze

Podstawowym narzędziem służącym do pomiaru natężenia oświetlenia są luksomierze. Są to przyrządy pomiarowe wyposażone w czujnik światła, który pozwala na zmierzenie ilości padającego na niego strumienia świetlnego, wyrażonego w luksach lub luksach.

Istnieją różne rodzaje luksomierzy, dobierane w zależności od potrzeb i warunków pomiarowych. Najprostsze luksomierze analogowe wskazują natężenie oświetlenia bezpośrednio na skali. Zaawansowane cyfrowe luksomierze pozwalają dodatkowo na zapisywanie i przesyłanie wyników pomiarów. Luksomierze kieszonkowe są uniwersalne i wygodne w użyciu, natomiast luksomierze profesjonalne cechują się większą dokładnością i funkcjonalnością.

Proces pomiaru natężenia oświetlenia

Przed przystąpieniem do bezpośrednich pomiarów należy zapoznać się z instrukcją obsługi wybranego luksomierza oraz sprawdzić jego sprawność i kalibrację. Istotne jest również zaplanowanie lokalizacji pomiarowych, biorąc pod uwagę charakterystykę pomieszczenia.

Pomiary należy przeprowadzać w warunkach zbliżonych do normalnych, unikając bezpośredniego światła słonecznego. Luksomierz należy umieścić w punkcie pomiarowym tak, aby jego czujnik był równoległy do powierzchni pomiarowej. Po odczytaniu wartości należy zanotować lokalizację oraz wynik w tabeli pomiarowej. Procedurę powtarza się w kolejnych punktach.

Kiedy i kto powinien przeprowadzać pomiary natężenia oświetlenia?

Pomiary natężenia oświetlenia są kluczowym elementem dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy. Powinny być przeprowadzane regularnie, przynajmniej raz w roku, we wszystkich pomieszczeniach użytkowych, w których pracują ludzie. Dzięki temu można zweryfikować, czy oświetlenie spełnia wymagania norm i przepisów.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów odpowiedzialny jest pracodawca lub zarządca budynku. Nie powinien on jednak sam tego robić, jeśli nie posiada odpowiednich kwalifikacji. Z reguły pomiary wykonują wyspecjalizowane służby – pracownicy działu BHP, działu elektrycznego lub wynajęte firmy zewnętrzne. Muszą oni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie audytu oświetlenia.

Regularne kontrole poziomu natężenia światła pozwalają nie tylko spełnić wymogi prawne, ale przede wszystkim zadbać o komfort i bezpieczeństwo pracowników. Odpowiednie oświetlenie zmniejsza zmęczenie wzroku, bóle głowy i ogólne znużenie organizmu. Zwiększa także wydajność pracy i koncentrację. Dlatego tak istotne jest, aby pomiary były rzetelne i dokładne, a w razie potrzeby podjęte zostały działania naprawcze. Tylko w ten sposób można zapewnić pracownikom dobre warunki i chronić ich zdrowie.